Titulok webu - wexbo.olgasvedova.com
 Novinky
PEXESO PESNIČKY Z LESAPEXESO PESNIČKY Z LESA

Pexeso Pesniťky z lesa má 15 kartičiek na jednej strane. Spolu je to  48 kartičiek. Počet obojstranne  farebne tlačených strán 6. Vrátane popisu a pravidiel hry.Plus praktická krabička na uloženie obrázkov po hre. Kartičky vo veľkosti 5 x 5 cm.  Zobraziť viac...


pexeso ABECEDA


Spustenie nášho nového portálu.

 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kontakt
PaedDr. Oľga Švedová
  Dargovská 326
  094 13   Sačurov
 
 ShoutBoard
kniznicavt:  Deti v Hornozemplínskej knižnici sa nielen vzdelávali, ale aj zabávali.
RNDr. Marta Megyesiová:  Stretnutie s našimi prvákmi a štvrtákmi bolo veľmi podnetné pre deti, ale aj pre nás zúčastnených "divákov". So záujmom som sledovala obrovskú schopnosť zaujať a motivovať malé detí. Prežili sme úžasné predpoludnie. Ďakujeme!
 1 / 25 
 Udalosti

MALÁ OBRÁZKOVÁ ABECEDA 54 farebných kartičiek tlačených na výkrese určených na rozvoj slovnej zásoby, rozvoj analyticko syntetických schopností a učenie hrou.

Malá obrázková abeceda má 54 farebných kartičiek so symbolmi abecedy. Okrem abecedy sú tam aj obrázky:  na mäkké slabiky -  de,te,ne ,le ;  di,ti,ni, li; dvojhlásky  ia,ie,iu  a koncovku slov - ou.

Obrázky svojou farebnosťou podnecujú zrakové receptory uložiť videné do pamäte.

Pri nacvičovaní, upevňovaní  a opakovaní je pre žiakov veľmi dôležitý obrázok. Kartičky majú veľký potenciál na široké využitie hrou. Uvediem aspoň zopár hier s kartičkami:

  • vytiahnuť kartičku a povedať o nej vetu (rozvíjanie slovnej zásoby, učíme sa odpovedať celou vetou)
  • vyhľadať napr. zvieratá, ovocie, rastliny a pod.... (podstatné mená)
  • pomenovať kartičku a odpovedať na otázku „čo robí“, alebo  „čo s tým robíme“ (tvoria slovesá)
  • pridať vlastnosti odpoveďou na otázky „aký, aká ,aké je“(prídavné mená)
  • Rozdať po 4 kartičky každému hráčovi, ostatné sú odložené bokom obrázkami nadol. Prvý hráč vyloží kartu obrázkom nahor, ďalší pridáva kartu, ktorá s ňou súvisí. Ak nemá takú kartu, stiahne z kôpky. Každý sa snaží zbaviť čím skôr obrázkov. Poradie víťazov sa určuje podľa počtu hráčov. (Výborné na rozvoj pamäti, slovnej zásoby, logického myslenia, analyticko syntetických zručností.)
  • Odpovede môžeme bodovať. Podľa veku dieťaťa formujeme otázky a vyžadujeme odpovede. U malých detí do 4 rokov stačí jednoslovné pomenovanie. Predškolákov a starších žiakov učíme odpovedať celou vetou.

Malú obrázkovú abecedu odporúčam pre menšie deti, ktoré už vedia hovoriť aj pre predškolákov, ktorí sa pripravujú na vstup do školy. Z vlastnej skúseností pri práci s prvákmi viem,  že žiaci majú problém odpovedať celou vetou a niektorí majú veľmi malú slovnú zásobu.

Starší súrodenci, rodičia, starí rodičia  môžu doma prebrať úlohu učiteľa pri hre spolu s deťmi. Zážitkové učenie je najefektívnejším spôsobom, ako si zapamätať jednotlivé písmená. Hlavne, keď tých písmen pribúda

                                                     

                                         autorka PaedDr. Oľga Švedová

Ilustrácie: Oľga Švedová

obálka a grafická úprava Ľubica Švedová

www.lubicaart.com.