Titulok webu - wexbo.olgasvedova.com
 Novinky
PEXESO PESNIČKY Z LESAPEXESO PESNIČKY Z LESA

Pexeso Pesniťky z lesa má 15 kartičiek na jednej strane. Spolu je to  48 kartičiek. Počet obojstranne  farebne tlačených strán 6. Vrátane popisu a pravidiel hry.Plus praktická krabička na uloženie obrázkov po hre. Kartičky vo veľkosti 5 x 5 cm.  Zobraziť viac...


pexeso ABECEDA


Spustenie nášho nového portálu.

 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kontakt
PaedDr. Oľga Švedová
  Dargovská 326
  094 13   Sačurov
 
 Zdieľanie
 ShoutBoard
kniznicavt:  Deti v Hornozemplínskej knižnici sa nielen vzdelávali, ale aj zabávali.
RNDr. Marta Megyesiová:  Stretnutie s našimi prvákmi a štvrtákmi bolo veľmi podnetné pre deti, ale aj pre nás zúčastnených "divákov". So záujmom som sledovala obrovskú schopnosť zaujať a motivovať malé detí. Prežili sme úžasné predpoludnie. Ďakujeme!
 1 / 25 
 Udalosti

Týždeň knižníc - Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou dňa 9.3.2018

Všetkých prítomných privítala vedúca knižnice Mgr. Emília Antolíková. Mgr.  Ľuboš Demčák počas celej akcie mi aktívne pomáhal zvládnuť  pomerne veľký počet prítomných žiakov. Ďakujem organizátorom podujatia za vytvorenie vhodných podmienok a ústretovosť.Stretnutie s prvákmi bolo plné zážitkov, kreativity a príjemnej atmosféry. 60 žiakov, sprevádzaných triednymi učiteľmi, sa aktívne zapájalo do jednotlivých pripravených akcií.

Každý žiak mal k dispozícií knihu Pamätníček prváka, žiaci čítali z knihy básničky. Vedeli odpovede na hádanky. Naučili sa nové pesničky. Dramatizovali rozprávku Kmotra líška. Na záver sme sa naučili pesničku Tátošík a nechýbal ani tanček. 


Týždeň knižníc - Zemplínska knižnica Trebišov dňa 6.3.2018

Zážitkové popoludnie so žiakmi prvého ročníka. Stretnutia sa zúčastnilo 40 prvákov. Práca s knihou Pamätníček prváka, pesničky k básničkám, čítanie rozprávky, dramatizácia rozprávky. Ďakujem zamestnancom knižnice za vytvorenie príjemného prostredia, učiteľom prvých ročníkov za spoluprácu a prvákom dávam velikánsku jedničku. Boli úžasní.

Za zručnosťami prvákov je vidieť veľké úsilie ich učiteľov. Už vedeli čítať z knihy, disciplinovane sa hlásili.  Niektorým s hádankami pomohla pani učiteľka. Dostali priestor ohodnotiť svojich triednych učiteľov. Tie krásne vyznanie ich učiteľom boli veľmi dojímavé a plné lásky. 
Okrem vydanej knihy sme pracovali aj  s pripravovanými knihami Rozprávky z lesa a Pesničky z lesa, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Čítali sme rozprávku Hnedoočka a zároveň ju žiaci dramatizovali. Vcítili sa do hlavných postáv aj si na chvíľku poskákali ako srnky v lese.
Z pripravovanej knihy Pesničky z lesa zaspievali sme pesničku "Hej sa, hopsa, do vodičky" a nechýbal ani tanec. 
Pri práci s pamätníčkom, každý si mal vybrať obrázok, ktorý by si vymaľoval ako prvý. Na fotografii si môžete pozrieť ich voľbu.


 

Rozhovor so sympatickou Líviou Godovou, redaktorkou RTVS Regína Východ

Autorka Oľga Švedová
Kultúra

09. 02. 2018 15:12
Oľga Švedová zo Sačurova vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafarika v Prešove, so špecializáciou výtvarná výchova u profesora Štefana Hapáka. Vyše 35 rokov pôsobila v školstve, z toho najdlhšie 23 rokov v susednej Sečovskej Polianke. Pred takmer 20. rokmi začala tvoriť a písať detské knihy pre svojich žiakov. Svoje dlhoročné učiteľské skúsenosti zúročuje aj po svojom odchode do dôchodku a naďalej pokračuje v tvorbe rôznych detských kníh a publikácii. Svoje spisovateľské začiatky priblížila Lívií Godovej regionálna autorka Oľga Švedová.


zobraziť celý článok...

Čítačka s písačkou-Stretnutie so žiakmi prvého ročníka v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Žiaci boli aktívni, šikovní a pozorní. Prešli sme si  knihu Pamätníček  prváka, oboznámili sa s ilustráciami a zaspievali  pieseň Andrej má rád ananás, ku ktorej som zložila hudbu. Niektorí žiaci už poznajú  celú abecedu a hádanky spolužiakom prečítali samy.  Moju ilustráciu k piesni  My sme skvelí kamaráti som využila na uvedomelé čítanie. Hlavné postavy Dunča a Tinku si vyskúšali viacerí žiaci a každá dvojica, tak ako ich rozprávkové postavy, vo vymedzenom priestore sa naháňali. Táto časť sa deťom páčila. Po prečítaní rozprávky Sloboda,  z pripravovanej knihy Rozprávky z lesa, každý žiak  dostal malú omaľovánku hlavných  postáv psa Dunča a jeho kamarátky Tinky.

S mojou tvorbou sa oboznámili zážitkovou formou.  Verím, že odniesli si pekné zážitky, ta ako ja.
Stretnutie s prvákmi sme ukončili  tancom na pesničku Skvelí kamaráti. Teším sa na ďalšie podobné stretnutia, ktoré autorovi dávajú priestor na prezentáciu tvorby. Vzhľadom nato, že som učiteľka, moje stretnutia so žiakmi nevediem formou besedy, ale  preferujem zapájanie žiakov do deja delením úloh, rozprávaním, aktivitami spojenými s pohybom. 
Ďakujem vedúcej knižnice Mgr. Emílií Antolíkovej za prípravu tejto akcie a zamestnancovi knižnice Ľubošovi Demčákovi za sprievodné slovo počas stretnutia so žiakmi prvých ročníkov
 Oľga Švedová

Pamätníček prváka cestuje

 Prvú cestu absolvoval letecký k Ľubici Švedovej. Vznikal ako učebná pomôcka pre mojich prvákov. V decembri 2016 bol rukopis dokončený. 7.1.2017 som sa skontaktovala s Ľubicou Švedovou . Odvtedy sa začala naša spolupráca.
Okrem nádherných ilustrácií som získala aj vzácnu priateľku, dizajnérku a grafičku. Nestretli sme sa osobne  z jednoduchého dôvodu, pretože býva so svojou rodinou v Londýne.  26. 07.2017 knihu mi doviezol  vydavateľ z Popradu. Od toho času Pamätníček prváka cestuje k čitateľom. Nepotreboval ani cestovný pas , prepravil ho náš rodinný priateľ v svojej batožine cestou do Londýna. Palino, ďakujem. Ďalšie knihy k mojej partnerke došli  cez kamionového prepravcu Mirek  Transport.  Spoluautorka knihy , Ľubka,  vypravila ho na ďalšiu cestu k prváčikom do USA, Kanady, Švajčiarska a Česka. V Londýne potešila  touto knižkou môjho  rodinného priateľa  Polisa, pracovníkov slovenskej ambasády v Londýne a žiakov Slovenskej materskej a základnej školy v Londýne. Ďakujem, Ľubka.


  Mám radosť  z práce žiakov s touto knihou.  Veľmi pekne spracované stránky knihy sú práce žiakov zo slovenských škôl.

 
Pesničky z lesa - Spev a tanec prirodzene upevňujú obsah Rozprávok z lesa. Obe knihy sa navzájom dopĺňajú a dávajú pohybové možnosť vyjadrenia textu spevom a tancom.

Pesničky z lesa - Spev a tanec prirodzene upevňujú obsah Rozprávok z lesa. Obe knihy sa navzájom dopĺňajú a dávajú pohybové možnosť vyjadrenia textu spevom a tancom.

Pesničky z lesa- v knihe sú 24 pesničky v notovom zápise, ilustrácia ku každej pesničke . Je už pripravená aj hudobná nahrávka piesní. Texty súvisia s rozprávkami, môžu sa spievať aj samostatne, Sú to jednoduché melódie, ľahko zapamätateľné a primerané veku mladších žiakov. Na knihe ešte pracujem.

zobraziť celý článok...

Zážitkové popoludnia so seniormi . Sú bohatí na skúsenosti o ktoré sa radi podelia. Zaslúžia si našu lásku, porozumenie a starostlivosť. Radi rozprávajú a ja ich rada počúvam.

Moja pripravovaná kniha Kolovrátok je zo začiatku 20.storočia. Pre mňa sú spomienky práve týchto ľudí veľmi vzácne a cez moje príbehy,  napísané na základe skutočných udalostí,  sa aj oni vracajú k svojim spomienkam, svojmu životu a mladosti. V spolupráci s kolektívom zamestnancov sa snažíme zapojiť každého do diskusie. 
Rozprávka je žáner blízky všetkým vekovým kategóriám. Čítam im z pripravovanej knihy Rozprávky z lesa a ako učiteľka ich hneď aj vyskúšam  malými otázočkami. Musím povedať, že sú pozorní poslucháči. K rozprávke som zložila aj pesničky, každá v sebe ukrýva poučenie. Pesničky spolu spievame. Niekedy si zaspievame aj náboženské piesne. Spoločne strávený čas ubieha veľmi rýchlo. Vždy sa tešíme na ďalšie stretnutie. 

Všetky reálne veci  pochádzajú z myšlienok. Takto vznikol aj Dom svätého Simeona v Sačurove. 
Gréckokatolícka charita  Prešov prišla z myšlienkou vybudovať z budovy starej fary zariadenie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených v obci Sačurov a okolitých obcí. Vďaka záujmu obcí, podnikateľov a úradov sa budova za necelý rok opravila a technický prispôsobila k spomínanej službe. 
Svoje služby začal poskytovať v novembri 2013. Ambulantnou formou vytvára priestor pre rozvoj a sebarealizáciu seniorov a dospelých osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 
Vedúcou v tomto zariadení je Mgr. Silvia Madárová.
Škoda, že podobných zariadení je veľmi málo, pretože starostlivosť o deti a seniorov by mala patriť medzi priority spoločnosti.

Omaľovánky Sovy Olinky - veľké obrázky určené pre malých maliarov

Omaľovánky vo veľkom formáte sú vhodné pre deti v predškolskom veku, veľký formát rozvíja v tomto veku pohyblivosť ramenného klbu a pripravuje budúcich školákov hravou formou na prvácke povinnosti. Obrázky sú vhodné aj do školského klubu, doma na hravé vzdelávacie kreslenie, obrázky sú použiteľné aj na hodine prvouky, výtvarnej výchovy, prírodovedy, čítania a určite majú aj iné možností využitia.  
 

Zážitkové popoludnie v Zemplínskej knižnici v Trebišove

Predstavenie mojej tvorby žiakom  zážitkovou formou - dramatizácia, spev, tanec, hádanky a iné aktivity.

Stretnutie so žiakmi ŠK v priestoroch  Zemplínskej knižnice v Trebišove 26.10.2017 bolo veľmi príjemné a obohacujúce.
Deti sa zážitkovou formou oboznámili s mojou tvorbou. Žiaci a prvého a tretieho ročníka sa zapájali aktívne do dramatizácie rozprávky  "Chromý zajko". Tretiaci čítali hádanky z knihy "Hádanky Sovy Olinky", prváci ich hádali a ukázali odpoveď kartičkou z "Obrázkovej abecedy". Liečivú bylinku z menovanej  rozprávky - skorocel kopijovitý - vyhľadali tretiaci v knihe "Lekáreň Sovy Olinky". Naučili sme sa pesničku "Hop, zajkovia, zvesela"  z pripravovanej knihy "Rozprávky z lesa". Tanec zajkov zvládli všetci prítomní žiaci na jedničku s hviezdičkou. Strávili sme spolu príjemné, zábavné aj poučné chvíle.


 

Rozprávky z lesa - Hráme sa,učíme,spievame, kreslíme,tancujeme

V spolupráci  s materskou škôlkou v Sačurove testujem pripravovanú knihu Rozprávky z lesa. S pani riaditeľkou MŠ,  Máriou Kopečkovou  zážitkovou formou deťom približujeme život zvieratiek v lese. Oboznamujú sa s liečivými rastlinami a ich účinkami.  Pani riaditeľka prečíta rozprávku, žiaci počas čítania odpovedajú na otázky. Ku každej rozprávke patrí aj pieseň. Pesničky si žiaci vypočujú, následne sa ich naučia spievať. Dramatizácia  patrí k obľúbeným hrám detí. Na záver si zopakujeme  hlavné postavy v pripravenej omaľovánke.  Prežívame spolu  nádherné chvíle. Žiaci sú úžasní herci. 

Rozprávky aj pesničky z pripravovaných knihy  Rozprávky z lesa a  CD Pesničky z lesa oslovili žiakov MŠ.  Pesničky sú rytmické, jednoduché a ľahko zapamätateľné, vhodné na spev aj tanec. 

Obrázková abeceda  malá - Učíme sa hravo

Obrázková abeceda malá - Učíme sa hravo

OBRÁZKOVÁ ABECEDA / malá 44 farebných kartičiek vo formáte A6 určených na hravé učenie, vhodné aj pre žiakov MŠ, pre školské kluby, v spojení s knihou Hádanky rozvíja logické myslenie - kartičkou odpovedajú na hádanku, je určená učiteľom aj rodičom, ako pomôcka na vyvodzovanie písmen, precvičovanie a upevňovanie získaných vedomostí.
Okrem abecedy sú štyri obrázky navyše : ou, de – te – ne - le, di – ti – ni – li, ia – ie - iu.
zobraziť celý článok...

Veľká obrázková abeceda vo formáte A4 nadväzuje na symboly použité v Pamätníčku prváka,farebné obrázky sú určené hlavne na vyvodenie a upevňovanie abecedy

Veľká obrázková abeceda vo formáte A4 nadväzuje na symboly použité v Pamätníčku prváka,farebné obrázky sú určené hlavne na vyvodenie a upevňovanie abecedy

Prepojenie knihy a Veľkej abecedy upevňuje osvojené vedomosti. 44 farebných obrázkov zahŕňa aj skupiny de,te, ne, le a di ,ti,ni, li.
Taktiež aj dvojhlásky ia, ie, iu . Cena je symbolická, nakoľko si obrázky potrebujete vytlačiť, ale má to výhodu, ak sa náhodu niektorý obrázok stratí, jednoducho si vytlačíte nový. Zaviedla som aj číslovanie obrázkov pre ľahšie ukladanie. Mne to robilo problém poukladať naspäť do obalu obrázky, tieto práve vďaka číslovaniu sa ľahko ukladajú. Číslovanie je podľa abecedy. Je uvedené v obsahu.
zobraziť celý článok...

12345